भाजीपाला मार्केटमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य

7
0
Share:

वाशी( एपीएमसी) भाजीपाला मार्केट येथील  रस्त्यावरील दृश्य. व्यापारी,माथाडी व ग्राहकांना  रास्तावारील  जात असताना खूप त्रास होतो. दुर्गंधीमुळे येथून चालत जाणेही मुश्कील होते. – सतीश लोखंडे

Share: